Svensk språkhistoria. 2, Ordbildningslära - Turku University

5702

Språkhistoria – läromedel till lektion i svenska åk 7,8,9 - Clio.me

Se hela listan på skolarbete.johanwikstrom.se 2. Språkpåverkan Under 1000-talet kristnades Sverige och med kristendomen kom ord från latin och grekiskan, tex. altare och kyrka. Nästa språk att influera det svenska språket var tyskan. Detta inträffade som ett resultat av handelsförbindelsen med Tyskland under Hansa tiden. På 1700-talet kom franskan till Sverige. Därför har Sveriges språkliga landskap historiskt sett varit mycket olikt det vi har idag.

  1. Eeva kilpi poems
  2. Gul guven
  3. Hemingway biografia corta

Yngre Nysvenska perioden fortsättning • 1786 bildas  1700-talets Sverige. I: Lars-Erik Edlund (red.). Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå.

Svensk språkhistoria - Språkbloggen

Historiska dokument och samiska ortnamn vittnar om det ursprungliga områdets yttre gränser. Lånordsforskningen är ett slags språklig arkeologi som kan lära oss mycket om olika folkgruppers kontakter med varandra.

Svenska/latin: språkhistoria/litterturhistoria - Svenska kyrkan

Det måste också ha talats i Sverige under en längre tid, ungefär 100 år brukar man ange. De stora invandrarspråken har inte talats under så lång tid i Sverige. Det … Aktuella samhällsfrågor. Hej! Jag vet att många svensklärare tycker att ”uddakraven” i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, det vill säga språkvariation, språksituationen i Norden och språkhistoria, inte är de mest upphetsande delarna av kursen och de momenten blir därför ofta lite styvmoderligt behandlade. Sveriges runinskrifter är ett unikt språkligt, historiskt och stilhistoriskt material som används av forskare inom många ämnen. Runinskrifterna är källor inom till exempel språkhistoria, arkeologi, konstvetenskap, religionshistoria och bebyggelsehistoria och i detta material förenas det materiella kulturarvet med några av de äldsta språkliga och historiska källorna. Kartonnage, 2019.

Sveriges sprakhistoria

Några försvann tidigt (au, ey, ai) men i ex. gotländskan finns det kvar diftonger. Skånskan: triftonger [meuor].
Vägverket färja lysekil

Sveriges sprakhistoria

Samerna talar ett eget språk som inte har något gemensamt ursprung med svenskan. Om du tittar på språkfamiljsträdet här ovan så ser du hur svenskan har sina rötter i de språk som kallas germanska Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started Det talas betydligt fler språk i Sverige än för ett par decennier sedan, i dag runt 200 modersmål, och därför även mer andraspråkssvenska. Arabiskan är i dag på väg att gå om finska som det näst största språket i Sverige, och både arabiskan och nationella minoritetsspråk som finska, romska och samiska har blivit synligare i samhället. Är man intresserad av minoritetsspråken i Sverige och språk i allmänhet rekommenderar jag gärna boken Sveriges sju inhemska språk, red. Kenneth Hyltenstam. Den innehåller förutom avsnitt om de respektive minoritetsspråken en del om svenskans ställning i Sverige och en om teckenspråket.

Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi talat svenska? Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. Sverige fick sina första betydelsefulla författare under den äldre nysvenska perioden (dock räknas Birgitta av Vadstena som en väldigt viktig författare). Det var Sveriges nyblivna roll som stormakt som gjorde att landet även behövde hävda sig kulturellt.
Sefina pantbank borås öppettider

Start studying Svensk språkhistoria. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nusvenskan 1900 - Dagens språk Urnordiskan 200-800 e.Kr. Fornsvenska 1225-1526 Det latinska alfabetet kom till sverige och man tog många ord där ifrån. Man tog även ord från grekiskan och tyskan. Detta kallas för den klassiska fornsvenskan.

Lånordsforskningen är ett slags språklig arkeologi som kan lära oss mycket om olika folkgruppers kontakter med varandra. Svensk språkhistoria Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum tecknar en bild av svenska språket från vikingatiden till nutid. I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Från cirka år 800 till 1225, på vikingatiden, hade Sverige ett exotiskt språk som kallades runsvenska. I artikeln “Kort svensk språkhistoria” ( Svenskaspråket , senast uppdaterad: 15 juni 2018, hämtad från 2019-04-18) har Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen förklarat att “kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är Historiker har för första gången gått igenom dokument som beskriver svenska rättssystemet på vår forna slavkoloni i Västindien. Och det visar sig att Sverige inte var bättre än andra Ekman, Lindberg och Bergström är vanliga efternamn i Sverige. Naturnamnen uppkom på 1600-talet och blev mer frekventa under 1800-talet, men ingen vet exakt varför.
Kommunens konsumentvägledare


Jakten på språket: Svenska UR Play

Kunskapskraven handlar ju både om hur svenska språket har utvecklats och mer generella slutsatser om språkutveckling. Det är därför intressant att resonera om hur svenskan kan komma att utvecklas i … 2021-01-30 2017-02-17 2013-12-12 2012-02-01 norska. norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006). Dessutom talas det som modersmål av 59 000 i Sverige, 57 000 i USA, 13 000 i Danmark, 10 000 i Storbritannien, 9 000 i Kanada, 7 000 i Tyskland, Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk.


Pension utomlands

Språkhistoria - Samer.se

16 apr 2013 Programmet kan bara ses i Sverige. Programledare: Fredrik Lindström.

Språkhistoria - Nordiska språk - Sök- och skrivguider at

Frågan om när människan började tala, och därmed också började berätta sin historia, fascinerar.

Avsnitt 2 · 14 min · Max Landergård tar reda på hur romani chib kom till Sverige. Jiddisch. Avsnitt 3 · 15 min ·  Indoeuropeiska språk talas även i Västasien.